Ускорете вашия бизнес със съвременен WMS

Иновативен и мощен инструмент от пето поколение

С AXELOT WMS X5 ще откриете нови възможности в управлението на базови или сложни складови системи, в които хора и машини работят в симбиоза. Резултатите от научноизследователска и развойна дейност са вплетени във всеки елемент на кода.

WMS X5 в цифри

> 1 г.
На пазара
> 1
Професионалисти
> 1
Внедрявания годишно
> 1 %
От приходите инвестирани в НИРД