Staxelot WMS

Технологично проектиране на склад

оптимизация на складови площи
Технологично проектиране на склад е набор от мерки, насочени към оптимизиране или разработване на решения за планиране на складови площи или технологични складови процеси.

Необходимостта от технологичен дизайн може да бъде предизвикана от различни причини: изграждане на нов склад, преместване на склада на ново място, ръст на оборота на товари, промени в поръчките, общо недоволство от работата на склада и др. Като правило той се предшества от логистичен одит, чийто резултати се използват за разрешаване на задачи при проектиране.

Технологичният дизайн на склада включва:
  • Събиране на информация: как се складират и обработват стоките; какъв е интензитетът и обемът на материални потоци; какви са стелажно оборудване, товарно оборудване и складов персонал; какви са размерите и характеристиките на складовото пространство
  • Разработване на оптимално решение за планиране на обема на склада: зони на склада; модели на материални потоци; тип конструкция и брой на места за съхранение; алгоритми за ефективно настаняване на стоки на места за съхранение; маршрути за преместване; сравнителен анализ на ефективност на различни варианти; помощ при избор на доставчици на оборудване
  • Технология на работа на склада: след оперативно описание на всеки процес, показващо изпълнителя, информацията, необходима за извършване на операцията, изходящите документи и използваните технически средства; разработване на логика на вземане на решения за изпълнение на операциите – как да се настани приетия продукт, кога да се презареди площта за съхранение, в каква последователност да се изпълняват поръчки и т.н.
  • Изчисляване на нуждите от персонал и оборудване: брой на персонал, необходим за всяка операция; брой на тип служители в работна смяна; брой на единици за всеки вид оборудване въз основа на изчисляване на броя на персонала

Резултати от технологичния дизайн са: план на склада; описание на изисквания към оборудване и чертежи на стелажни конструкции; технологични карти за всяка складова операция; описание на длъжности на персонала; резултати от изчисления на необходим брой персонал и оборудване.
Ние използваме бисквитки, за да ви предоставим възможно най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Продължавайки да използвате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.
OK
Privacy Policy